Goro Taniguchi

Goro Taniguchi

ชีวประวัติ

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Directing

วันเกิด: 1966-10-18

สถานที่เกิด: Aichi Prefecture, Japan

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: